Prim. dr Ivan A. Radojković
Datum rođ 10.07.1949
u Beogradu.
Bračni status: Oženjen.

Obrazovanje:

Doktor medicine, Primarijus. Specijalista dve grane medicine.Medicinski fakultet u Beogradu, Univerzitet u Beogradu.
Specijalista radiologije - specijalistički ispit.
Specijalista interne medicine - specijalistički ispit.

Radno iskustvo:

1978-1979   Obavezni lekarski staž K.B.C Zvezdara

1980-1984   Kliničko bolnički centar "Dr. Dragiša Mišović", Beograd

1984-1993   Klinika za kardiovaskularne bolesti - Dedinje, Beograd
                      Invazivni i interventni lekar specijalista radiolog i specijalista internista
                      (Specijalista radiologije i interne medicine)

1993-1996   Kanada - rad u inostranstvu

1996-2000   Kliničko bolnički centar "Dr. Dragiša Mišović", Beograd lekar specijalista

2002-2004   Načelnik MDC (MULTI DIJAGNOSTČKI CENTAR)

2005-2006   Sekretar Sekretarijata za zdravstvo Beograda

2006-2010   KBC Zemun , lekar specijalista

2010-2014   Dom zdravlja Sečanj , Načelnik

2014-           Specijalistička lekarska ordinacija , Sečanj

Publikacije i članci: 

Autor i koautor više od 30 stručnih i naučnih publikacija, među kojima su i dve monografije :
Hormonski uzrokovana osteoporoza, i Autoimunska bolest tireoideje i udruženo ispoljene bolesti.
Predavač na više međunarodnih kongresa i sesija KME.

KONAK, ulica Borisa Kidriča  br. 26.
Telefoni: 023 / 3856-100 i mob. 065/ 3856-100
Copyright © 2014/2017 by "brzava"   •   All Rights reserved   •
E-mail: ordrad@gmail.com
Konak, ul. Borisa Kidriča br. 26.                     telefoni: 023/3856-100 i 065/3856-100